Co čekat od prvního setkání

První setkání je úvodní, představovací. Cílem je vzájemně se lépe poznat. Klient a psycholog se při něm vzájemně oťukávají a domlouvají se na formě další spolupráce. Cílem je jasně pojmenovat, co by klient potřeboval a jak mu může být psycholog nápomocen. První setkání je moment, kdy se klient rozhoduje, zda mu vybraný psycholog a jeho způsob práce vyhovuje či nikoli. A stejně tak se rozhoduje i psycholog. Ten musí zvážit, zda se cítí dostatečně kompetentní k práci s problematikou, již klient přináší. Pro dobrou spolupráci je prostě důležité, aby si klient s psychologem „sedli lidsky“. Je těžké důvěřovat psychologovi, který vám přes veškerou odbornost „tak nějak“ nesedí. Taktéž je potřeba domluvit podmínky setkávání, cenu, počet setkání, intervaly mezi nimi atd.

Nabízím

  • pochopení
  • sdílení
  • důvěrný rozhovor
  • individuální přístup
  • respekt k vám i k vašim potížím
  • anonymitu
  • odbornost

Naprostou samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o veškerých sdělovaných skutečnostech (vyjma skutečností, které podléhají ohlašovací povinnosti jako např. závažné trestné činy).

Kontakt:

Mgr. Magda Hazi
(roz. Štěpánková)
Domluvte si sezení:
Co čekat
od prvního setkání:
Jak si vybrat psychologa: