Jak si vybrat psychologa

Není psycholog jako psycholog. A ne každý musí sednout právě vám. Pro lepší orientaci vám nabízím několik obecných kritérií, která je dobré zvážit, pokud jste se rozhodli vyhledat psychologickou pomoc.

1. krok: Co

Pojmenujte si pro sebe, s čím potřebujete pomoci a čeho konkrétně se vaše potíže týkají. Jinými slovy: „Jaká je má zakázka pro psychologa.“

2. krok: S kým

Nejjednodušší a nejpřirozenější je vybrat si „odzkoušeného“ psychologa na základě osobního doporučení vašich přátel, rodiny, známých nebo kolegů. Pokud nemáte nikoho, kdo by vám dal tip, anebo se chcete rozhodnout dle vlastního uvážení, pak si zkuste odpovědět na následující otázky:

 • Chci o tom, co mě trápí, hovořit s mužem, nebo raději s ženou?

  1. Stěžejní je pro mě bezpečí.

   Na základě vašich osobních zkušeností můžete zcela přirozeně více důvěřovat ženám, nebo naopak mužům. Taktéž téma, které přinášíte, může být pro vás bezpečnější a přijatelnější otevřít před mužem, anebo naopak před ženou.

  2. Stěžejní je pro mě konfrontace, skrze psychologa setkání s mužským, nebo naopak s ženským světem či pohledem na téma, jež přináším.

   Máte-li např. potíže se ženou nebo obecně se ženami, může být pro vás zajímavé vybrat si jako psychologa taktéž ženu. A využít kontaktu s ní jako kontaktu se zástupkyní ženského světa. Samozřejmě to platí i naopak. Je-li pro vás obtížné být v kontaktu s mužem nebo máte-li potíže navázat vztah s mužem či jim obecně porozumět, pak může být pro vás zajímavé obrátit se na psychologa-muže.

   Preference volby pohlaví psychologa se může měnit se situací, již řešíte, a samozřejmě i s věkem a zkušenostmi.

 • Je pro mě důležitý věk psychologa nebo postačí jeho profesní odbornost?

  Co se týče kvality odborné péče, přístupu k člověku a profesních dovedností, nemusí hrát věk stěžejní roli. Co se týče životních zkušeností, je to jiné. Proto je dobré zvážit i toto kritérium. Větší životní zkušenosti jsou samozřejmě výhodou. Na druhou stranu je dobré vědět, že psycholog vychází a pracuje s vašimi zkušenostmi, které jsou jedinečné a nepřenositelné. To, že neprošel stejnou zkušeností jako vy, nemusí být překážkou.

 • Je mi psycholog na fotce sympatický? Dovedu si představit, že právě s tímto člověkem budu hovořit o důvěrných tématech?

  Setkání s psychologem není jen setkání s odborníkem, mnohem důležitější je setkání s psychologem jako s člověkem. Proto je důležité, aby vám psycholog vyhovoval i jako člověk se svými přednostmi i chybami. Samozřejmě osobní setkání vám napoví víc než fotografie.

3. krok: Jak

Zajímejte se také o to, jakým způsobem psycholog pracuje, jaké má vzdělání a profesní zázemí.

 • Jak se člověk stane psychologem?

  Psycholog je člověk, který vystudoval vysokou školu obor psychologie. S tímto vzděláním a po třech letech praxe může pak poskytovat samostatné psychologické poradenství a podpůrnou terapii.

 • Ne každý psycholog je i psychoterapeut a ne každý psychoterapeut je i psycholog

  Psychologické poradenství a podpůrná terapie, kterou standardně poskytuje vystudovaný psycholog, je forma odborné pomoci zaměřená především na řešení aktuálních potíží. Nehledá však hlubší příčiny a souvislosti. Mnohem důležitější je poznat příčiny a souvislosti, z čeho vaše potíže vychází. Na tuto oblast se zaměřuje jiná forma odborné pomoci – psychoterapie. Jejím cílem je pomoci člověku najít v sobě samém podporu, aby své potíže mohl v životě sám zvládat anebo aby se do nich vůbec nedostával.

  Psychoterapeutické vzdělání u nás poskytuje celá řada psychoterapeutických škol různých směrů a zaměření. Není součástí studia na vysoké škole. Obvykle trvá čtyři až pět let. Psychoterapeutický výcvik do velké míry formuje způsob práce terapeuta, jeho přístup k člověku a psychickým procesům vůbec. Proto je dobré zajímat se o to, jaké psychoterapeutické vzdělání psycholog má, zda vůbec a zda vás tento přístup oslovuje.

 • Ne každý psycholog je klinický psycholog

  Při závažnějších potížích, které trvají dlouhodobě, jsou zcela nezvladatelné a při kterých postižené osobě ani krátkodobě neulevuje podpora a pomoc blízkých, je vhodnější obrátit se na tzv. klinického psychologa. To je specialista, který po ukončení vysokoškolského psychologického studia pracoval pět let v psychiatrickém zdravotnickém zařízení (těch pět, či podle starších podmínek dva a půl roku, se označuje jako předatestační příprava). Zde se pod vedením zkušeného školitele učil diagnostikovat a zacházet s různými formami duševních poruch (jako je např. schizofrenie, poruchy s bludy, demence, závislosti, poruchy osobnosti, poruchy nálad, neurotické potíže atd.). Po atestační zkoušce se mj. specializuje na duševní choroby a často spolupracuje s psychiatrem. Běžně také poskytuje standardní psychologickou pomoc a pokud má psychoterapeutické vzdělání, pomáhá klientovi i psychoterapeuticky (viz výše).

  TIP: Člověk, u kterého se začíná duševní choroba objevovat, často ztrácí náhled a není schopný ji odlišit od běžných psychických potíží. V takovém případě hrají významnou roli jeho blízcí, kteří vnímají to, že není něco v pořádku. A často jsou to právě oni, kdož se obrací na klinického psychologa o pomoc a radu. Tento způsob je rozhodně vhodný, blízký člověk tak může postižené osobě velice pomoci.

4. krok: Za kolik

Ceny za jedno terapeutické setkání v Praze v délce 50 až 60 minut se obvykle pohybují v rozmezí 500 až 1000 korun. V ceně je započítáno samotné sezení s klientem, příprava psychologa/psychoterapeuta na setkání, náklady spojené s provozem praxe, náklady na vzdělání apod. Kvalitní psycholog/psychoterapeut totiž musí neustále svou odbornost prohlubovat (musí spolupracovat s tzv. supervizorem, který mu pomáhá získat nadhled, dává psychologovi zpětnou vazbu na jeho práci, pomáhá mu posilovat jeho profesní kvality; psycholog také průběžně investuje do dalšího vzdělávání, seberozvojových kurzů atd.).

Můžete se také setkat s psychology, kteří pracují tzv. přes pojišťovnu a u kterých platíte za sezení pouze regulační poplatky. Tuto službu mohou poskytovat pouze atestovaní kliničtí psychologové, kteří získali smlouvu s pojišťovnou, což je velmi složité. Pojišťovny poskytují omezené množství těchto smluv. Tyto ordinace jsou proto často přeplněné a nepřijímají nové klienty. Navíc počet sezení „na pojišťovnu“ je omezen. Pokud chce klient chodit častěji, musí si sezení „navíc“ stejně zaplatit.

5. krok: Kde

Za zvážení jistě stojí i časová dojezdnost k psychologovi. Určitě je výhodné mít psychologa v blízkosti vaší práce nebo bydliště. Terapeutických sezení proběhne obvykle více, je tedy dobré nejezdit za ním příliš daleko. Výjimkou mohou být situace, kdy chcete zachovat anonymitu vůči svému okolí. V takovém případě pravděpodobně zvolíte psychologa poskytujícího své služby dál od místa, kde se často vyskytujete.

Kontakt:

Mgr. Magda Hazi
(roz. Štěpánková)
Domluvte si sezení:
Co čekat
od prvního setkání:
Jak si vybrat psychologa: